قوانین و مقررات آفیکار


شرایط عمومی خریداران از سایت:

 1. خریدار باید محصولات مورد نیاز خود را از سایت خریداری نماید.
 2. خریدار باید در هنگام ثبت فاکتور خود، تمامی مشخصات خود را به درستی ثبت نماید. زیرا که آفیکار مسئولیتی در قبال ثبت آدرس اشتباه را به گردن نمی گیرد.
 3. امکان تعویض کالای خریداری شده با کالاهای دیگر در سایت وجود ندارد. پس خریداران می بایست در انتخاب کالاهای خود دقت کافی را داشته باشند.
 4. امکان مرجوعی کالای خریداری شده توسط خریداران در شرایط زیر برقرار می باشد:
  • تاریخ خرید کالا بیش از 7 روز نباشد
  • محصول مصرف شده یا باز شده از بسته بندی خود نباشد.
  • امکان فروش مجدد محصول در سایت وجود داشته باشد.

شرایط عمومی متقاضیان پذیرش به عنوان مشاور فروش:

 1. متقاضی باید دارای ۱۸ سال تمام شمسی باشد.
 2. متقاضی باید عاقل و رشید باشد.
 3. متقاضی باید در هنگام آغاز به کار و در طول مدت کار ممنوع المعامله نباشد.
 4. متقاضی باید دارای صلاحیت‌ عمومی اشتغال به کار باشد.
 5. آفیکار این حق را برای خود محفوظ می دارد که قرارداد یا قرارداد مجددی را نپذیرد.
 6. آفیکار این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت تخلف هر یک از مشاورین از قوانین و مقررات آفیکار، عضویت وی لغو و یا به حالت معلق درآورد.

شرایط تبلیغ ، آموزش، اطلاع رسانی :

 1. انجام هرگونه تبلیغ، اطلاع رسانی یا مصاحبه، به هر صورتی که باشد و در هر فضایی که صورت بگیرد، اعم از مطبوعاتی، اینترنتی-مجازی ( از طریق سایت‌ها و وبلاگ‌ها، انجمن‌های گفتگو و سایر موارد )، رادیو و تلویزیون، نصب پوستر و بیلبورد، توزیع تراکت و بروشور، برگزاری همایش عمومی و غیره، بدون دریافت موافقت قبلی و مجوز کتبی از آفیکار ممنوع است. بر این اساس هرگونه استفاده از نام و علامت تجاری آفیکار به مجوز کتبی جداگانه و موردی نیازمند است.

  تبصره

  عواقب هرگونه سوء استفاده یا دخل و تصرف در جزوات آموزشی متوجه شخص خاطی بوده و آفیکار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 2. تمامی اطلاعات مربوط به کالاها(نوع، ابعاد، وزن، تصاویر کامل، قیمت و سایر مشخصات) به طور کامل و صحیح در داخل پایگاه اینترنتی آفیکار درج شده و تنها همان محل اعتبار است.

شرایط عمومی :

آفیکار هیچ‌گونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تخلف مشاوران فروش به خریداران را نداشته و مشاور متخلف تمامی مسئولیت‌های حقوقی یا کیفری ناشی از تخلف خود را بر عهده دارد. جمله‌ای از موارد تخلف عبارتند از:

 1. اطلاع رسانی نادرست درباره کالاها و خدمات آفیکار که باعث اغفال خریداران گردد.
 2. هر گونه اهمال در تهیه اطلاعات لازم و معرفی و ارائه موارد آموزشی و پشتیبانی.
 3. انتساب القاب دولتی و یا غیر دولتی کاذب به مدیران آفیکار در هنگام بازاریابی کالاها و خدمات آفیکار.
 4. کلیه موارد مربوط به گران فروشی و کم فروشی.
 5. هر گونه تخطی از مفاد قرارداد .
 6. هیچ شخص حقیقی نمیتواند با عنوان نام مستعار با آفیکار همکاری کند
 7. مشاور فروش به عنوان فرد مستقل با آفیکار همکاری میکند و کارمند آفیکار نیست. لذا مشاور فروش نمیتواند ادعایی مبنی بر مخارج ، بیمه اجباری ، بیمه بیکاری حقوق ثابت پاداش، عیدی، سنوات و امثالهم از آفیکار بکند.
 8. مشاور فروش موظف است قبل از انجام هر گونه همکاری کلیه قوانین مربوط به فروش مستقیم را از آفیکار مطالبه و پس از اجرای کامل قوانین نسبت به فروش اقدام کند.
 9. مشاور فروش حق ندارد هیچ گونه قراردادی را از طرف آفیکار با هیچ شخص حقوقی و یا حقیقی امضاء نماید.
 10. مجبور کردن هر شخص برای عضویت و یا خرید از آفیکار مطلقا ممنوع است و متخلف بر اساس ضوابط و مقررات ضامن است. لذا در صورت آشکار شدن این مسئله آفیکار نسبت به مسدود کردن شناسه مشاور فروش اقدام و ایشان را به مراجع ذیصلاح معرفی می‌نماید.
 11. مشاور فروش حق ندارد هیچ گونه وجه نقدی را از مشتری یا مشاوران فروش مستقیم خود درخواست نماید یا حسابی غیر از حساب آفیکار برای واریز وجه کالا به مشاوران یا مشتریان معرفی نماید. بدیهی است در صورت چنین تخلفی شناسه مشاور فروش مسدود و اقدامات قانونی علیه وی صورت می‌پذیرد.
 12. مشاور فروش حق ندارد نسبت به دایر کردن نمایندگی و یا دفتر کار بدون داشتن مجوز قانونی از آفیکار و نهادهای زیربط اقدام نماید و در صورت تخلف مسئولیت‌های ناشی از آن، به عهده وی خواهد بود.
 13. مشاور فروش موظف است در محیط آفیکار با پوشش مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ظاهر شده و در صورت نقض مقررات، آفیکار از حضور وی در محیط آفیکار جلوگیری می‌نماید.
 14. هر گونه اغتشاش، فعالیت سیاسی و عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در آفیکار ممنوع بوده و در صورت مشاهده رعایت نکردن قوانین، شناسه مشاور فروش مسدود و از حضور وی در آفیکار و نمایندگی های آفیکار به صورت دائم جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 15. در صورت حادث شدن شرایط فورس ماژور تعهدات آفیکار معلق می‌شود و پس از برطرف شدن عواقب حادثه و راه اندازی رسمی کار، موافقت نامه همچنان پا برجا محسوب می‌شود، در صورت نقض قرارداد از سوی طرف مقابل، آفیکار هیچ‍گونه تعهدی بر عهده ندارد.

شرایط بازپسگیری کالا از مشاوران فروش:

ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱/۱۸۹۹۳ ﻣﻮرخ ۲۵/۹/۱۳۸۳وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮد که تاکید می کند ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻖ اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ “د“ ﻣﺎده (۳۸) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨد.

به استناد این قانون کالاها و خدماتی که صرفا برای شخص تولید شده باشد امکان بازپسگیری تحت هیچ شرایطی را نخواهد داشت و کالاها یا خدماتی هم که استفاده شده باشد نیز شامل بازپسگیری نمی باشد.

تنها کالاها و یا خدماتی مشمول بازپسگیری می شوند که تا پایان ساعت اداری ۵ شنبه همان هفته خریداری شده به آفیکار یا نماینده رسمی آفیکار عودت داده شود و بابت تحویل و بازپسگیری آن رسید دریافت نماید (نماینده رسمی باید معرفی شده از سمت آفیکار باشد) و در دفترکاری وی کسر مبلغ خریداری شده انجام گردد، مبلغ بازپسگیری منهای پورسانت فروش مستقیم و هزینه ارسال به وی بازگردانده می شود.