صادقیه- خیابان شهید احسانگر- خیابان شهید باقری- ساختمان آریا- پ ۲ - ط ۴